Dr. Vissarakis Georgios

vissarakis2Dr. Vissarakis Georgios

Leading Head of Physical Medicine and Rehabilitation Department of Diagnostic and Therapeutic Centre

 

 

Wyzwanie z bólem barku.
Ból barku (SP) stanowi duże wyzwanie medyczne, społeczne i gospodarcze. 20% ogólnej populacji będzie cierpieć na ból barku co najmniej raz w życiu. Podczas terapii można stosować wiele sposobów, technik terapeutycznych. Rehabilitacja powinna być zorientowana na bezpośrednim leczeniu, jest jednak wiele czynników utrudniających takie podejście.

Pacjent ma tendencję do powracania do terapeuty i skarg na tematutrzymującej się symptomatologii. Przegląd literatury ujawnił brak prac opartych na dowodach odnośnie leczenia SP.
Projekt ten przeprowadzono w celu rozwiązania problemu z leczeniem nieswoistego bólu barku z wykorzystaniem nowej terapii HILT®. W badaniu udział wzięło 31 pacjentów cierpiących na nieswoisty SP. Uczestnicy byli leczeni według określonego protokołu laserem Hiro® 3.0 (Nd: YAG) ze standardową sondą do terapii przeciwbólowej.

Do subiektywnej oceny bólu przed i po zabiegu została użyta wizualna analogowa skala bólu (VAS) wynik (max. 10. Na koniec terapii oceniano również wskaźnik satysfakcji pacjentów. Wartości średnie ± SD stosowano do analizy statystycznej.

Wyniki wykazały znaczną redukcję bólu u wszystkich pacjentów. Poziom satysfakcji mierzony po wykonaniu zabiegu był bardzo wysoki. Badanie potwierdziło, że Hilterapia® wykazała dobre wyniki w zakresie zmniejszenia bólu barku oraz wysoki poziom zadowolenia pacjentów w przypadku zastosowania jej w jednostkach z nieswoistego bólu barku.