Dr. Sabbahi S.A.

sabbahi2bDr. Sabbahi S.A.

King Faisal Specialist Hospital& Reseach Center, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem Hilterapii® w „artrozie stawu kolanowego”.

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego (OA) jest częstym zaburzeniem mięśniowo-szkieletowym populacji Arabii Saudyjskiej. Niepełnosprawność funkcjonalna podczas chodzenia i kucania oraz ból są najczęstszymi dolegliwościami u pacjentów z OA.

Celem tego badania było porównanie skuteczności Hilterapii® w stosunku do LLL i US w połączeniu z ćwiczeniami w łagodzeniu bólu kolan, przejście dystansu pieszo i przysiadów bez bólu u pacjentów z wczesną chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

Próbie poddano trzydzieści osób, mężczyzn i kobiet w wieku pomiędzy 40 i 72 lat z wczesną chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Kryterium zakwalifikowania do przeprowadzenia badania był ból kolana/kolan trwający nie dłużej niż dwa lata, potwierdzony w badaniu klinicznym i radiologicznym.

Uczestnicy przez losowanie zostali podzieleni na trzy równe grupy. Wszyscy uczestnicy otrzymali taki sam program ćwiczeń w połączeniu z jedną z metod terapeutycznych dla porównania (Hilterapia®, LLL, US). Uczestnicy grupy (1) aplikacja Hilterapia®, w grupie (2) aplikacja LLL, w grupie (3) aplikacja US. Wszyscy uczestnicy otrzymali sześć zabiegów przez trzy tygodnie (dwa zabiegi / tydzień).

Do aplikacji zabiegów użyto laser wysokoenergetyczny HIRO® 3.0 (ASA Srl, Vicenza, Włochy), laser biostymulacyjny (ASA Srl, Vicenza, Włochy), ultradźwięki (Zimmer Medizin System). Oceniane były: odczucie bólu według skali VAS, dystans pokonany bez bólu (w metrach), i wykonywanie przysiadów bez bólu. Pomiary wykonywano w trakcie i po zakończeniu sesji sześciu zabiegów.

Uzyskane wyniki pokazują, że: Hilterapia ® okazał się skuteczniejsza niż LLL i US w zwalczaniu bólu, zwiększeniu pokonywanego dystansu bez bólu i poprawieniu wykonywania przysiadów, na początku OA.  LLL i US były mniej skuteczne jako terapia, ich działanie było na zbliżonym do siebie poziome w zwalczaniu bólu, zwiększeniu pokonywanego dystansu bez bólu i poprawieniu wykonywania przysiadów, na początku OA.

Dlatego to właśnie Hilterapia® w połączeniu z ćwiczeniami, powinna być używana jako wiodąca terapia w łagodzeniu i zwalczaniu bólu. Poprawie funkcjonowania narządu ruchu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.