Hilterapia hamuje rozwój lekoopornych bakterii

Czy jest możliwe zahamowanie rozwoju dwóch głównych bakterii odpowiedzialnych za większość infekcji, którymi możemy się zakazić podczas pobytu w szpitalu? Dodajmy, że są to infekcje trudne do opanowania ze względu na ich odporność na antybiotyki.

Laser neodymowo-yagowy hamuje rozwój bakterii gronkowca złocistego oraz pałeczki ropy błękitnej

Według badania „Laser neodymowo-yagowy (Nd:YAG) i jego natychmiastowy wpływ na rozwój bakterii gronkowca złocistego oraz pałeczki ropy błękitnej: badanie eksperymentalne” odpowiedź jest twierdząca.

Badanie polegało na zastosowaniu Hilterapii®, o różnych dawkach energii, do 4 próbek testowych z bakteriami pałeczki ropy błękitnej (P. aeruginosa) i gronkowca złocistego (S. aureus) w celu sprawdzenia, czy terapia laserowa może zahamować ich rozwój.

Rezultaty badania są obiecujące. Po 24 godzinach od zastosowania Hilterapii® zaobserwowano znaczący spadek liczby kolonii obu bakterii. Najlepszy rezultat osiągnięto przy użyciu większych dawek energii.

Wynik badania ma kluczowe znaczenie dla jego autorów, ponieważ ich głównym zamierzeniem jest zastosowanie terapii firmy ASA (Hilterapii®) w leczeniu zakażeń ran.

 

Redaktor